لینک پرو
با یک آدرس تمام پروفایل های شما نمایش داده میشود

در زیر میتوانید نمونه هایی از پروفایل های ایجاد شده توسط لینک پرو را مشاهده نمایید:

 

 

با لینک پرو به راحتی میتوانید تمامی پروفایل های خود در شبکه های اجتماعی را یکجا جمع آوری کنید و نمایش دهید.

کاربرد لینک پرو بیشتر برای مکان هایی است که شما امکان قرار دادن بیش از یک لینک را ندارید. مانند لینک بیو در اینستاگرام.